Korzyść ze zrównoważonych pojemników VARIBOX

Zrównoważone pojemniki VARIBOX od 10 lat – VARIBOX to zrównoważony i wielokrotnego użytku IBC niosący korzyści w dosłownym tego słowa znaczeniu. Użytkownik VARIBOX nie musi co roku kupować nowego IBC. Doświadczenie dowodzi, że VARIBOX pozostaje najbezpieczniejszym opakowaniem nawet po 10 latach intensywnego użytkowania!

10-letni harmonogram

Sustainable VARIBOX containers

Pojemniki IBC z certyfikatem UN / ADR

VARIBOX jest produktem posiadającym certyfikat UN ADR. Bezpieczeństwo jest gwarantowane poprzez przestrzeganie harmonogramu konserwacji IBC.


Zaczyna się od dostawy nowego VARIBOX: odbiorca ma pewność, że pojemnik jest w 100% sprawdzony i przetestowany zgodnie z ADR. Następna kontrola musi być przeprowadzona dopiero po maksymalnie 2 i pól roku, wraz z próbą szczelności. ADR wyjaśnia w ppkt 6.5.4.2, w jaki sposób należy przeprowadzić tę kontrolę i próbę. Szczegółowe wyjaśnienie tego można znaleźć w „2 ½ letnia kontrola VARIBOX”, którą możemy wysłać do na życzenie.

Wymiana pojemnika wewnętrznego po 5 latach

Po 5 latach należy wymienić pojemnik wewnętrzny. Wewnętrzny pojemnik VARIBOX można zastąpić tylko nowym oryginalnym pojemnikiem wewnętrznym VARIBOX. Nowy oryginalny pojemnik wewnętrzny VARIBOX pomyślnie przeszedł już próbę szczelności. A więc: wymień, sprawdź i ponownie użyj! Więcej na ten temat w naszej „Instrukcji wymiany pojemnika wewnętrznego VARIBOX”, którą możemy wysłać na życzenie. Wyjaśniono w niej również, w jaki sposób wymiana jest regulowana przepisami ADR.

Wyjątki w okresie dziesięcioletnim

Czy nadal istnieją wyjątki? Tak, są: w przypadku niektórych substancji ADR ogranicza okres użytkowania pojemnika wewnętrznego do 2 lat. Dotyczy to w szczególności kwasu azotowego o stężeniu powyżej 55%, fluorowodoru i kwasu nadoctowego powyżej 5%. W przypadku tych substancji pojemnik wewnętrzny można wymieniać co 2 lata, a VARIBOX można nadal używać przez 10 lat!

Tak więc 10 lat korzyści VARIBOX jest w zasięgu ręki: dzięki regularnym kontrolom i wymianie wewnętrznego pojemnika po 5 latach, posiadany IBC będzie nadal w pełni wykorzystywany, a ostateczna możliwość ponownego użycia jest w zasięgu ręki.

Korzyść ze zrównoważonych pojemników VARIBOX

Dostarczamy opakowania do dystrybucji chemikaliów, które wyróżniają się bezpieczeństwem, możliwością ponownego użycia i zrównoważonym rozwojem.

VARIBOX Single Containment

VARIBOX

Single Containment
  • 10× dłuższa trwałość niż pozostałe pojemniki IBC
  • 99% materiał do recyklingu
  • DN50-PN10 zawór przemysłowy w trudnych warunkach
VARIBOX Full Containment

VARIBOX

Full Containment
  • 110% hermetyzacja wycieku zintegrowana
  • 10× dłuższa trwałość
  • <0.5 litra pozostałości po użyciu
VARIBOX Compact Containment

VARIBOX

Compact Containment
  • Eliminuje fizyczne podnoszenie
  • Nie są wymagane tace ociekowe
  • system zamknięty w 100%