Het veilig gebruiken van chemie in de waterzuivering

Tijd voor een boeiend, maar ook duurzaam verhaal over het veilige gebruik van chemische stoffen in waterzuiveringsprocessen. Deze keer nemen we je mee naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) van Waterschap Vechtstromen in Oldenzaal. Bij waterschap vechtstromen staat veiligheid hoog in het vaandel, en daarom zijn ze bij de rwzi in Oldenzaal gestart met een baanbrekende pilot om de veiligheid bij het werken met chemicaliën te verbeteren. En daar komt de VARIBOX om de hoek kijken, een innovatieve Intermediate Bulk Container (IBC) ontworpen voor de veilige opslag en vervoer van chemicaliën. Bovendien zorgt VARIBOX ervoor dat de IBC’s na gebruik zorgvuldig gereinigd, getest en indien nodig gerepareerd worden. Dankzij deze processen kunnen de VARIBOX IBCs opnieuw worden gebruikt, wat resulteert in een duurzame oplossing. Deze kritische stappen worden uitgevoerd door SenS Interclean, gevestigd in Hengelo. SenS Interclean is een betrouwbare partner met gespecialiseerde kennis in het reinigen van kunststof verpakkingen. Door de gezamenlijke inzet van Waterschap Vechtstromen, VARIBOX en SenS Interclean wordt gestreefd naar een duurzaam en veilig gebruik van chemische stoffen in het waterzuiveringsproces

VARIBOX Single Containment IBC

Safer

Reusable

Sustainable

Safely Using Chemicals in Water Purification

Vechtstromen Waterschap

Het zuiveren van afvalwater is een van de kernactiviteiten van het Waterschap. Zij zorgen ervoor dat al het afvalwater in het gebied wordt gereinigd op door een van de 23 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Bij deze verschillende installaties wordt het afvalwater van 800.000 inwoners gereinigd. Vervolgens wordt het water teruggegeven aan de natuur. Het is geen drinkwater, daarvoor zorgt het drinkwaterbedrijf.

Een persoon gebruikt ongeveer 135 liter water per dag voor koken, wassen, douchen en het toilet. Dit water komt bijna allemaal in het riool terechtkomt. Dit vuile water wordt vervolgens gereinigd, ook wel afvalwater genoemd, op de rioolwaterzuivering.

Chemicaliën voor het zuiveringsproces

Polymeer zoals Vechtstromen in IBC’s aangeleverd krijgt wordt gebruikt voor indikken van het slib wat vrijkomt bij het zuiveren van afvalwater (in het zuiveringsproces zit een slibwatermengsel wat het vuil uit het water als het ware verteerd, in grote nabezinktanks wordt het schone effluent afgelaten en gaat het slib terug in het proces, een deel is overtollig en wordt afgetapt en vervolgens ingedikt). Het Polymeer zorgt ervoor dat het slib zich scheidt van het (filtraat)water. Hoe meer water uit het slib, hoe minder transportbewegingen er nodig zijn richting Slib eindverwerking in Hengelo.

Treating wastewater with Chemicals

Het veilig gebruiken van chemie in de waterzuivering

Het veilig gebruiken van chemie in de waterzuivering kan via vele wegen, maar in dit geval gebeurt het door het inzetten van de VARIBOX SC (Single Containment). Met deze pilot, opgestart door Waterschap Vechtstromen met advies en levering door JBC Solutions en het reinigen door Tank Cleaning Twente zijn de eerste stappen gezet voor het veiliger gebruiken van chemie in de waterzuivering.

Oude situatie

In de oude situatie kwam er veel handling van de containers kijken bij het opslaan en transporteren van de chemicaliën. Het leveren van de chemicaliën gebeurde bij de spreekwoordelijke “voordeur” en men diende de volle container zelf op juiste plek te plaatsen. Nu komt het belangrijk verbeterpunt, de leegloop van de standaard IBC was niet volledig. Hierdoor diende naast het transporteren ook nog gedurende het leegpompen van de IBC, de IBC vaak gekanteld of getild te worden voor optimale leegloop. Soms werden er zelf emmers gebruikt om de resterende chemicaliën uit de container te halen. Een situatie die uiteraard niet wenselijk is.

Previous situation

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie is dit verleden tijd met de inzet van de VARIBOX. De binnen container van de VARIBOX SC is speciaal ontworpen voor optimale leegloop. Hierdoor is het niet meer nodig om gedurende het leegpompen de container te kantelen of op te tillen. De emmers zijn uiteraard ook verdwenen uit ruimte. Een enorme stap om de veiligheid te verhogen. Maar daar houdt het niet op, daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de leverancier om de container niet meer bij de spreekwoordelijke “voordeur” maar direct op de plek van bestemming. Hierdoor is de enige handeling die nog moet gebeuren het aansluiten van de heavy-duty kraan op de pomp. Dit is een simpele en eenvoudig handling, om vervolgens de VARIBOX SC volledig veilig leeg te pompen.

Het laten plaatsen door de leverancier van de VARIBOX past binnen de arbeid hygiënische strategie van het waterschap. Daarnaast maken zij gebruik van het van elektrische palletwagens waardoor fysieke handeling vervalt, en uiteraard hoeft het waterschap deze vervoersmiddelen niet aan te schaffen.

Verder verduurzamen

Naast het verhogen van de veiligheid, is er nog een belangrijk aspect wat meespeelt bij de keuze voor de VARIBOX, namelijk duurzaamheid. Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de strategie van he waterschap. Ook de (volledige) leegloop van de VARIBOX draagt hieraan bij. De VARIBOXEN zijn in eigendom van het waterschap en zullen in roulatie blijven met hetzelfde product waardoor er geen rest vloeistoffen meer zijn die afgevoerd dienen te worden. Reinigen van de VARIBOX is hierdoor ook niet meer nodig. Dit bespaart veel afvalwater.

Further in Sustainability

Het veilig gebruiken van chemie met de VARIBOX SC 1000 liter

De VARIBOX SC is een rotatiegegoten IBC met een levensduur tot 10 jaar. Alleen de binnencontainer hoeft tot 5 jaar te worden vervangen. De echt herbruikbare VARIBOX SC is de enige IBC van VARIBOX die verkrijgbaar is met coderingskleuren en logo die passen bij uw bedrijfsprofiel. De perfecte manier om uw containers te onderscheiden van uw concurrenten.

Herbruikbare IBCs
  • 1000 Liter
  • LLDPE Polyethyleen
  • 1.9KG Dichtheid
  • +40 – 20 vullingstemperatuur
  • 105 KG gewicht
  • 1 0n 1 stapelbaar

VARIBOX
Connect

Elke VARIBOX SC kan worden uitgerust met VARIBOX Connect. Dit geeft u als leverancier van chemicaliën de mogelijkheid om het rendement van uw VARIBOX-vloot te maximaliseren.

VARIBOX
Kogelkraan

Elke VARIBOX SC kan worden uitgerust met een kogelkraan voor veilig transport en opslag. De kogelkraan is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen met binnendraad of camlock om aan uw eisen te voldoen.