Chemikalia w pojemnikach VARIBOX

Strona ta zawiera wykaz, listę typowych chemikaliów stosowanych w pojemnikach VARIBOX (IBC). Wykaz obejmuje substancje chemiczne, które są powszechne na wielu różnych rynkach i w wielu zastosowaniach. Chemikalia lub mieszanki chemiczne stosowane przez użytkownika pojemników ICB mogą nie znajdować się na tej liście. W takich sytuacjach prosimy zatem o kontakt z naszym działem obsługi klienta, aby sprawdzić, czy dana substancja chemiczna może być przechowywana w pojemniku VARIBOX. Kliknięcie w przycisk poniżej, pozwala na przesłanie kartę charakterystyki swojej substancji niebezpiecznej (MSDS) z jednoczesnym podaniem swoich danych kontaktowych, a nasz Dział Obsługi Klienta odpowie, udzielając dalszej pomocy.

VARIBOX Single Containment

Bezpieczniejsze

Wielokrotnego użytku

Zrównoważone

Chemikalia w pojemnikach VARIBOX

Oto wykaz popularnych chemikaliów przechowywanych w naszych pojemnikach VARIBOX zapewniających bezpieczniejsze, wielokrotnego, bardziej zrównoważone przechowywanie i transport. Wykaz ten zawiera chemikalia znane na wielu różnych rynkach i w wielu zastosowaniach. Całkiem możliwe jest, że wiele z tych chemikaliów lub mieszanek wykaz ten nie uwzględnia. Prosimy o kontakt się z naszym działem obsługi klienta, aby sprawdzić, czy substancja chemiczna spoza wykazu może być przechowywana w naszym pojemniku VARIBOX.

IBC VARIBOX dostosowane do chemikaliów na tej stronie
Dostarczamy opakowania do dystrybucji chemikaliów, które wyróżniają się bezpieczeństwem, możliwością ponownego użycia i zrównoważonym rozwojem.

VARIBOX VARIBOX VARIBOX
Single ContainmentFull ContainmentCompact Containment
10× dłuższa trwałość niż pozostałe pojemniki IBC110% hermetyzacja wycieku zintegrowanaEliminuje fizyczne podnoszenie
99% materiał do recyklingu10× dłuższa trwałośćNie są wymagane tace ociekowe
DN50-PN10 zawór przemysłowy w trudnych warunkach<0.5 litra pozostałości po użyciusystem zamknięty w 100%
Przycisk: więcej informacjiPrzycisk: więcej informacjiPrzycisk: więcej informacji

Wykaz nie zawiera konkretnych chemikaliów?

Wiemy, że bezpieczne i wielokrotnego użytku pojemniki VARIBOX IBC są używane do przechowywania wielu różnych chemikaliów i mieszanek chemikaliów. W związku z tym może się zdarzyć, że konkretna substancja chemiczna nie znajdzie się na powyższym wykazie. Jeśli tak, kliknij poniższy przycisk, aby wprowadzić swoje dane kontaktowe i przesłać kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS), a nasz Dział Obsługi Klienta udzieli pomocy.

VARIBOX IBCs suited for the chemicals on this page

We provide packaging for chemical distribution that excels in safety, reusability, and sustainability.

VARIBOX Single Containment

VARIBOX

Single Containment
  • 10x longer lifetimes than other IBCs
  • 99% recyclable material
  • DN50-PN10 heavy-duty valve
VARIBOX Full Containment

VARIBOX

Full Containment
  • 110% spill containment integrated
  • 10x longer lifetime
  • <0.5 liters of residue after usage
VARIBOX Compact Containment

VARIBOX

Compact Containment
  • Eliminates physical lifting
  • No drip trays required
  • 100% closed system