IBC o podwójnej ścianie

VARIBOX FC 1000 litrowy to pojemnik IBC o podwójnej ścianie. Oznacza to, że IBC ma zarówno pojemnik wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Stąd nazwa FC, która oznacza Full Containment (pełna hermetyzacja wycieku). Unikalna konstrukcja VARIBOX FC 1000 litrowego, która jest również dostępna w wariancie 800 IBC, składa się z czterech różnych części. Przede wszystkim paleta, która jest zawsze koloru czarnego i nadaje się do recyklingu, w tej palecie umieszczany jest pojemnik zewnętrzny. Pojemnik wewnętrzny jest następnie umieszczany w pojemniku zewnętrznym po zamknięciu tej konstrukcji specjalnie zaprojektowaną pokrywą. Ta unikalna konstrukcja naszych dwuściennych IBC zapewnia, że praca z kwasami i zasadami jest całkowicie bezpieczna.

IBC o podwójnej ścianie

Dwuścienne IBC VARIBOX mają więcej zalet. Dwuścienny IBC jest symbolem bezpieczeństwa. Dwuścienny pojemnik IBC zapewnia bezpieczny transport i magazynowanie pojemnika bez ryzyka wydostania się substancji chemicznej z niego. Wynika to z faktu, że pojemnik można opróżnić tylko za pomocą węża odciągowego, która musi być zamontowany w pokrywie i w pojemniku wewnętrznym. W VARIBOX nazywamy to unikaniem kontaktu chemicznego.  Ponadto zewnętrzny pojemnik i paleta mają zintegrowaną hermetyzację wycieku o pojemności 110%. Gwarantuje to, że w przypadku wycieku z wewnętrznego pojemnika zagwarantowane jest bezpieczeństwo, ponieważ żaden produkt chemiczny nie może się wydostać poza pojemnik.

Więcej informacji

W przypadku konkretnych pytań dotyczących dwuściennego VARIBOX FC, lub jeśli potrzebna jest ulotka lub specyfikacje VARIBOX prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem naszej strony kontaktowej lub telefonicznie pod numerem 0570-660-711. Wiadomość można także wysłać na adres info@varibox-ibc.nl. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania.