Relacja użytkownika z firmy Big Dutchman

Poniżej znajduje się relacja użytkownika z firmy Big Dutchman. Relacja ta pozwala zapoznać się z optymalnym wykorzystaniem pojemnika VARIBOX IBC przez rolnika. Nasz Manager ds. Sprzedaży i Rozwoju Nowego Biznesu Pan Kobus Bruins i Pan Ronald Tapken z firmy Big Dutchman odwiedzili farmę, aby dowiedzieć się, w jaki sposób IBC VARIBOX FC 1000 jest wykorzystywany do oczyszczania powietrza wylotowego.

User story with Big Dutchman

Bezpieczniejsze

Wielokrotnego użytku

Zrównoważone 

Wywiad z Panem Rolandem Tapkenem

Wywiad z panem Rolandem Tapkenem, specjalistą i konsultantem ds. oczyszczania odpadów gazowych w firmie Big Dutchman w Vechta. Pan Tapken wyjaśnił znaczenie i funkcję systemów oczyszczania odpadów gazowych.

Panie Tapken, stwierdził Pan, że płuczki odpadów gazowych wymagają chemikaliów, takich jak kwas siarkowy i zasady. W jaki sposób upewnia się Pan, że Pańscy klienci są odpowiednio informowani o kontaktach z chemikaliami?
Wszystkie systemy są przez nas dostarczane wraz z kartami charakterystyki, a klienci otrzymują instruktaż na temat działania i użytkowania sprzętu. Ponadto rolnik otrzymuje od nas krótką listę potencjalnych dostawców chemikaliów, którzy zwracają szczególną uwagę na bezpieczne pakowanie towarów niebezpiecznych.

•        Ponieważ firma Big Dutchman nie jest dostawcą chemikaliów, odsyłamy do listy dostawców

Dostawcy ci oferują możliwość dostarczania chemikaliów w dwuściennych pojemnikach VARIBOX. Dzięki VARIBOX dostawca posiada homologowane przez ONZ opakowanie transportowe i pojemnik magazynowy zatwierdzony przez DIBt. Jednocześnie VARIBOX spełnia wysokie oczekiwania WHG i AwSV. Są to rozporządzenia w sprawie przepisów dotyczących postępowania z substancjami niebezpiecznymi dla wody.

Relacja użytkownika z firmy Big Dutchman

Panie Tapken, mówi pan obecnie o WHG. Czyli, co dokładnie, ma Pan na myśli?
Ponieważ chemikalia, takie jak kwas siarkowy i ług, są klasyfikowane jako substancje niebezpieczne, muszą mieć tacę ociekową. VARIBOX FC posiada zintegrowaną hermetyzację wycieku o podwójnych ściankach. Ogólna homologacja dla zintegrowanej hermetyzacji wycieku DIBt jest dostępna dla VARIBOX: Z-40.21-534.

Jakie korzyści oferuje rolnikowi VARIBOX w jego codziennych potrzebach?
Wyraźne korzyści ekonomiczne, ponieważ VARIBOX jest całkowicie pusty i dlatego wszystkie zakupione materiały w kg są używane.

Panie Tapken! Mówił pan o praktycznym zastosowaniu dla rolników. Jakie inne korzyści daje VARIBOX?
VARIBOX jest wyposażony w nowoczesny system © zatrzaskowy, dzięki czemu rolnik nie może mieć kontaktu z chemikaliami podczas podłączania VARIBOX do systemu dozowania. Odpowiada to przepisom dotyczącym zapobiegania wypadkom.

Panie Tapken: W jakim stopniu VARIBOX przyczynia się do zrównoważonego rozwoju?
VARIBOX to solidny pojemnik wielokrotnego użytku, który od lat sprawdza się w rolnictwie. Producent Promens zapewnia, że materiał jest poddawany recyklingowi po upływie dozwolonego okresu eksploatacji VARIBOX.
Panie Tapken, dziękujemy za pańskie spostrzeżenia w dziedzinie zastosowań rolniczych. Można więc powiedzieć, że systemy oczyszczania odpadów gazowych w firmie Big Dutchman w połączeniu z VARIBOX firmy Promen tworzą idealną całość. Oferuje rolnikom możliwość bezpiecznego, ekonomicznego i zrównoważonego korzystania z systemów oczyszczania powietrza wylotowego.

Poniższy przycisk, udostępnia więcej informacji na temat instalacji w firmie Big Dutchman.

User story with Big Dutchman

Podłączanie VARIBOX IBC bez otwierania.

Wystarczy jedno kliknięcie szybkozłączki NS4 na górze, aby VARIBOX FC został podłączony do instalacji. Wąż odciągowy umieszczony wewnątrz prowadzi do najniższego punktu VARIBOX FC, przez co osiąga się maksymalne opróżnianie, pozostawiając co najwyżej 1/2 litra pozostałej objętości. Po podłączeniu do pompy VARIBOX FC pozostaje zamknięty, a zielona pokrywa nie powinna być otwierana. Minimalizuje to ryzyko kontaktu z substancją chemiczną wewnątrz.

VARIBOX FC 1000L

Dwuścienny VARIBOX jest dostępny w wersji EPDM lub Viton w zależności od chemikaliów, którymi będzie wypełniony pojemnik. Zapewni to pełne dopasowane do systemu Safeline. Ale oczywiście VARIBOX FC ma również zastosowanie do innych węży odciągowych. Pełne pojemniki IBC są dostępne w wielu różnych kolorach, takich jak niebieski, ciemnoniebieski, żółty, pomarańczowy, zielony i szary, aby pasowały do kodowania produktu. Ponadto, by mieć w 100% poczucie bezpieczeństwa, pojemniki wyposaża się w automatyczne odpowietrzanie w nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa lub zawór combi.

VARIBOX Connect Integrated Connectivity Solution
  • 1000 litrów;
  • Polietylen LLDPE;
  • Gęstość 1,9 kg;
  • Temperatura napełniania +40 – 20;
  • Waga 122 KG;
  • Piętrowanie jeden na drugim.