VARIBOX Connect maksymalizuje wydajność floty VARIBOX

Connect zapewnia spersonalizowany pulpit nawigacyjny w celu pełnego wykorzystania floty VARIBOX IBC. Każdego dnia dostępne są najdokładniejsze dane o lokalizacji, poziomie i opróżnieniu każdego pojemnika VARIBOX (IBC). Dzięki tej wiedzy i danym można maksymalizować wydajność swojej floty VARIBOX.

VARIBOX Connect

Analiza danych

Zadowolenie klienta

Wydajność floty

Ile razy pojemniki IBC VARIBOX są przemieszczane?

Pilotaż: 5 miesięcy – 14 IBC – Dystrybutor chemikaliów – 7 miejsc – Holandia

Przemieszczanie wykonane rocznie: 9,89
Średnia liczba pełnych dni na przemieszczenie: 21,6
Średnia liczba dni pustych na przemieszczenie: 14,3
VARIBOX Connect Personal Dashboard

Zaopatrzenie klienta w osobisty pulpit nawigacyjny

Poziom usług świadczonych klientowi można powiększyć udostępniając mu osobisty pulpit nawigacyjny. Ta unikalna funkcja Connect da klientom szansę wglądu w IBC VARIBOX w dowolnym miejscu zza ich biurek. Zawsze będą dysponować wiedzą o ilości dostępnego produktu i kiedy się wyczerpie.

Connect jest dostępny we wszystkich pojemnikach VARIBOX

Connect jest dostępny we wszystkich naszych pojemnikach VARIBOX. Skrzynka Connect jest zintegrowana z VARIBOX i specjalnie dostosowana do każdej wersji IBC VARIBOX.

VARIBOX Single Containment Small

VARIBOX

Single Containment
 • 10× dłuższa trwałość niż pozostałe pojemniki IBC
 • 99% materiał do recyklingu
 • DN50-PN10 zawór przemysłowy
VARIBOX Full Containment

VARIBOX

Full Containment
 • 110% hermetyzacja wycieku zintegrowana
 • 10× dłuższa trwałość
 • <0.5 litra pozostałości po użyciu
VARIBOX Compact Containment Small

VARIBOX

Compact Containment
 • Eliminuje fizyczne podnoszenie
 • Nie są wymagane tace ociekowe
 • system zamknięty w 100%
VARIBOX Drumtainer Small

VARIBOX

Drumtainer
 • Mobilna obudowa typu overpack dla beczek
 • 110% hermetyzacja wycieku zintegrowana
 • Nie są wymagane tace ociekowe

Przyłączenie z wykorzystaniem w pełni zintegrowanej homologowanej zdolności przyłączeniowej

Technologia Connect jest wbudowana w pojemnik VARIBOX. W ten sposób staje się ona integralną częścią VARIBOX i jest objęta homologacją UN – przetestowana i zatwierdzona.
 
Zapewnia zgodność wykorzystywanego pojemnika IBC z wymogami stawianymi przez  przepisy ADR.

VARIBOX Connect Data Insights
 • Odporne na czynniki chemiczne
 • GPS
 • 4G/5G
 • Bezprzewodowe
 • Długotrwałe zasilanie bateryjne
 • Radar wysokiej rozdzielczości

Korzyści aktualnie płynące z obecności Connect na pojemniku IBC

VARIBOX Connect Data Insights Landscape

Wzgląd w dane

 • Ulepszona wydajność u klienta;
 • Możliwość dokładnego prognozowania;
 • Dostawa zawsze na czas.
VARIBOX Connect Customer Satisfaction

Zadowolenie klienta

 • Silniejsze relacje z klientami;
 • Bliższe ulepszone kontrakty;
 • Znacząca przewaga nad konkurencją.
VARIBOX Connect Fleet Efficiency

Wydajność floty

 • Zwiększona częstość przemieszczeń;
 • Brak niespodziewanych zakłóceń;
 • Optymalizacja transportu

Można zamówić wersję demonstracyjna VARIBOX Connect

Wersja demonstracyjna pozwala na rzut oka na wyjątkowy pulpit nawigacyjny i funkcje, ale pozwala zapoznać sie z dodatkowymi korzyściami. Teraz dostępna na wniosek.