Geautoriseerde servicebedrijven

Op deze pagina vindt u een overzicht van geautoriseerde servicebedrijven. Dat betekent dat deze bedrijven zijn erkend door de nationale bevoegde instantie. Zoals we allemaal weten, zijn de VARIBOX Intermediate Bulk Containers (IBC’s) gebouwd om tot 10 jaar lang diensten te verlenen. Tijdens deze 10 jaar is het belangrijk om de VARIBOX-containers te reinigen, te inspecteren, te testen en te onderhouden in overeenstemming met de ADR-voorschriften. De binnencontainer van de VARIBOX kan na 5 jaar worden vervangen, ook deze vervanging dient volgens de ADR-voorschriften te gebeuren.

Authorized service companies

Veilig

Herbruikbaar

Duurzaam

Geautoriseerde servicebedrijven in de Benelux

Om aan de eisen van de ADR te blijven voldoen, moeten IBC’s worden “getest” in overeenstemming met een door de bevoegde instantie goedgekeurd kwaliteitsborgingsprogramma. De ADR schrijft voor dat Intermediate Bulk Containers periodiek op lekdichtheid moeten worden getest en dat IBC’s periodiek moeten worden geïnspecteerd. De eigenaar van de IBC is verantwoordelijk voor de uitvoering van de periodieke beproevingen en inspecties met tussenpozen van niet meer dan 2 ½ jaar en voor de vastlegging van de resultaten van de beproevingen en inspecties in een rapport.
De periodieke beproevingen en keuringen voor IBC’s moeten worden uitgevoerd door een erkende keuringseenheid. Dit kan de eigen keuringseenheid van het bedrijf zijn of de eigenaar kan dit door een servicebedrijf laten doen. Het servicebedrijf zorgt voor de juiste uitvoering van de keuring en inspectie, het merken van de IBC, en de rapportage hiervan.

Houweling Group
 • Reinigen
 • Inspecteren
 • Reparatie
 • Vervanging
 • +32 (0) 16 50 20 05
 • info@houweling.be
 • Nieuwlandlaan 141, B-3200
  Aarschot België

Sens Interclean BV
 • Reinigen
 • Inspecteren
 • Reparatie
 • Vervanging
 • Tel. +31 (0) 742 424 381
 • info@sensinterclean.nl
 • Onyxstraat 12, 7554 TP
  Hengelo Nederland

Geautoriseerde servicebedrijven in Germany

Om aan de eisen van de ADR te blijven voldoen, moeten IBC’s worden “getest” in overeenstemming met een door de bevoegde instantie goedgekeurd kwaliteitsborgingsprogramma. De ADR schrijft voor dat Intermediate Bulk Containers periodiek op lekdichtheid moeten worden getest en dat IBC’s periodiek moeten worden geïnspecteerd. De eigenaar van de IBC is verantwoordelijk voor de uitvoering van de periodieke beproevingen en inspecties met tussenpozen van niet meer dan 2 ½ jaar en voor de vastlegging van de resultaten van de beproevingen en inspecties in een rapport.
De uitvoering van de periodieke beproevingen en keuringen voor IBC’s moet worden uitgevoerd door een erkende keuringseenheid. Dit kan de eigen keuringseenheid van het bedrijf zijn of de eigenaar kan dit door een servicebedrijf laten doen. Het servicebedrijf zorgt voor de juiste uitvoering van de keuring en inspectie, het merken van de IBC, en de rapportage hiervan.

Logo-Fass-Braun

Fass-Braun GmbH

 • Reinigen
 • Inspecteren
 • Reparatie
 • Vervanging
 • +49 (0) 23 31  9 15 67-0
 • info@fass-braun.de
 • Sedanstraße 11-19, 58089 Hagen, Duitsland
Gerhard Klein Verpackungen GmbH & Co. KG
 • Reinigen
 • Inspecteren
 • Reparatie
 • Vervanging
 • +49 (0) 53 029 17 00 30
 • info@gk-pack.de
 • Brackstraße 11, D-38159 Vechelde, Duitsland

Vraag uw VARIBOX inspectie of vervangingscontrolelijst aan

Bij het reinigen, inspecteren, repareren of vervangen van de binnencontainer moeten de verplichte ADR-voorschriften worden nageleefd. U kunt uw eigen checklist gebruiken of onze 2,5-jaarlijkse inspectiechecklist en/of 5-jaarlijkse checklist voor het vervangen van de binnencontainer ter ondersteuning van de te nemen maatregelen. Zorg er bij twijfel of vragen altijd voor dat de juiste instanties worden gecontacteerd.