Mag mijn stof in de VARIBOX?

Mag mijn stof in de VARIBOX? Een vraag die wij vaak ontvangen van gebruikers en klanten. Hierop is geen eenduidig antwoord te geven. Een stof mag in de VARIBOX als de chemische compatibiliteit van de kunststof van de VARIBOX met de af te vullen stof wordt aangetoond. Dat gaat door een zogeheten assimilatie aan standaardvloeistoffen. De precieze voorwaarden zijn in ADR 4.1.1.21.1. beschreven.

VARIBOX Full Containment

Veilig

Herbruikbaar

Duurzaam

Hoe assimileer ik een stof?

Assimileren gaat zo (zie ook het stroomschema in ADR afbeelding 4.1.1.21.1):

  • 1. Bepaal het UN-nummer en de verpakkingsgroep van de stof
  • 2. Zoek dit UN-nummer in de ADR assimilatielijst (tabel 4.1.1.21.6)
  • 3. Kies, indien er meer dan één regel voor dit UN-nummer is, de regel die overeenstemt met de verpakkingsgroep, concentratie, vlampunt enz.
  • 4. De chemische compatibiliteit van de stof is aangetoond, indien de stof hier is genoemd
  • 5. Als hier wordt aangegeven “Regel voor verzamelaanduidingen”, pas dan die regel toe zoals beschreven in ADR 4.1.1.21.5

De stof is nu geassimileerd aan een standaardvloeistof of een combinatie van standaardvloeistoffen. Als de IBC voor die standaardvloeistof(fen) een toelating heeft dan mag de IBC voor de stof worden gebruikt.

Mag mijn stof in de VARIBOX? Is mijn VARIBOX ook voor deze standaardvloeistof(fen) toegelaten?

De VARIBOX is toegelaten voor alle standaardvloeistoffen uit het ADR! De maximale dichtheid die is toegelaten per standaardvloeistof kan verschillen, net als dat de maximaal toegelaten dampdruk anders kan zijn. Let er op dat de dichtheid en de dampdruk van de af te vullen stof niet hoger zijn dan die waarvoor de IBC is toegelaten. Ga dat na aan de hand van de gegevens van de stof en de toelating van de IBC. De standaardvloeistoffen en de maximale dichtheid en dampdruk staan ook in de VARIBOX specificaties.
In het geval dat de stof wordt geassimileerd aan een combinatie van standaardvloeistoffen, geldt de laagste dichtheid en dampdruk van de geassimileerde standaardvloeistoffen waarvoor de IBC is toegelaten.

Mag mijn stof in de VARIBOX? Maar wat als een stof bestaande uit meerdere componenten wilt assimileren?

Stoffen die een oplossing, mengsel of preparaat zijn kun je ook assimileren. Alle componenten van die stof, ongeacht of ze gevaarlijk of niet-gevaarlijk zijn, moeten dan in de assimilatieprocedure worden meegenomen. Met componenten waarvan bekend is dat ze polyethyleen niet aantasten hoeft geen rekening te worden gehouden.

Mag mijn stof in de VARIBOX? Maar wat als assimilatie niet mogelijk is?

Indien assimilatie volgens deze methode niet mogelijk is, moet de chemische compatibiliteit worden aangetoond door tests. Soms kunnen laboratoriumtests volstaan maar vaker gaat dit door tests met IBC’s, nadat deze opgeslagen zijn geweest met de af te vullen stof. De opslagperiode is meestal 6 maanden bij kamertemperatuur. Daarna worden meestal een UN valtest, luchtdichtheidstest, hydraulische test en vibratieproef gedaan. Bij positieve resultaten mag de stof in de IBC.

Heeft u, uw antwoord niet kunnen vinden over het onderwerp mag mijn stof in de VARIBOX?

We weten dat de veilige en herbruikbare VARIBOX IBC’s worden gebruikt voor veel verschillende toepassingen in veel verschillende markten. Daarom kan het zijn dat uw vraag/antwoord niet in VARIBOX Support is opgenomen. Als dat het geval is, neem dan gerust contact op met onze Klantenservice, zij helpen u graag verder.