Czy ta substancja może być przechowywana w VARIBOX?

Czy konkretna substancja może być przechowywana w VARIBOX? Jest to pytanie, które często otrzymujemy w naszym Biurze Obsługi Klienta. Substancja może być przetrzymywana w VARIBOX, jeśli zweryfikowana zostanie kompatybilność chemiczna tworzywa sztucznego VARIBOX z substancją, która ma być przechowywana. Odbywa się to poprzez tak zwane porównanie materiałów napełniających z cieczami wzorcowymi. Dokładne warunki opisano w ADR 4.1.1.21.1

VARIBOX Full Containment

Bezpieczniej

Wielokrotnego użytku

Zrównoważony

Jak dokonać porównania?

Zgodność chemiczna z materiałami napełniającymi może być potwierdzona poprzez porównanie z cieczami wzorcowymi według procedur, zawartych w ADR 4.1.1.21.1):

  • określenie numeru UN i grupy pakowania;
  • wyszukanie numeru UN w kolumnie w wykazie porównawczym ADR (tabela 4.1.1.21.6);
  • jeżeli występuje tam więcej niż jedna pozycja dla tego konkretnego numeru UN, wybrać wiersz odpowiadający kryteriom grupy pakowania, stężeniu, temperaturze zapłonu, itp.;
  • chemiczna zgodność została zweryfikowana, jeżeli substancja jest tam wymieniona;
  • jeżeli wskazano „Zasady pozycji zbiorczych”, zastosować zasadę opisaną w 4.1.1.21.5.

Substancja została porównana do standardowej cieczy lub kombinacji standardowych cieczy. Jeżeli IBC posiada zezwolenie dla takiej standardowej cieczy, IBC może być stosowany dla tej substancji.

Czy stosowany VARIBOX może być użyty do przechowywania tej standardowej cieczy?

VARIBOX może służyć do przechowywania wszystkich standardowych płynów z ADR! Maksymalna dopuszczalna gęstość standardowej cieczy może się różnić, podobnie jak maksymalna dopuszczalna prężność pary może być inna. Należy upewnić się, że gęstość i prężność pary substancji, która ma być napełniana, nie przekracza tej, dla której IBC jest dopuszczony. Sprawdzić na podstawie danych dotyczących substancji i zezwolenia IBC. Standardowe ciecze oraz maksymalną gęstość i prężność pary można znaleźć w specyfikacjach VARIBOX.
W przypadku, gdy substancja jest porównywana z kombinacjami standardowych cieczy, stosuje się najniższą gęstość i prężność pary spośród przyrównywanych cieczy wzorcowych, dla których IBC jest dopuszczony.

Czy można porównać substancję składającą się z wielu składników?

Substancje, które są roztworem, mieszaniną lub preparatem, mogą być również porównywalne. Wszystkie składniki tej substancji, zarówno niebezpieczne, jak i bezpieczne, muszą następnie zostać włączone do procedury porównania. Składniki, o których wiadomo, że nie wpływają na polietylen, nie muszą być brane pod uwagę.

Co jeśli porównanie nie jest możliwe?

Jeżeli porównanie nie jest możliwe zgodnie z tą metodą, należy wykazać zgodność chemiczną za pomocą badań. Czasami testy laboratoryjne mogą być wystarczające, ale częściej IBC przechodzą przez testy po przechowywaniu w nich substancji, którą ma być napełniony. Okres przechowywania wynosi zwykle 6 miesięcy w temperaturze pokojowej. Następnie zwykle wykonuje się próbę kafarową ONZ, próbę szczelności, próbę hydrauliczną i wibracyjną. W przypadku pozytywnych wyników substancją taką IBC może być napełniany.

Nie ma odpowiedzi w FAQ czy daną substancję można przechowywać w VARIBOX?

Wiemy, że bezpieczne i wielokrotnego użytku pojemniki IBC VARIBOX są wykorzystywane na wiele sposobów na wielu różnych rynkach. W związku z tym może się zdarzyć, że postawione pytanie/odpowiedź nie będzie uwzględnione w części pomocy technicznej. Jeśli tak, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta, chętnie pomożemy.