Zrównoważony rozwój

VARIBOX oznacza zrównoważoną przyszłość. Wszystko, co robimy, w tym projektowanie i prowadzenie naszej działalności, ma na celu zrównoważony rozwój. Ciężko pracujemy, aby spełnić nasze zobowiązania VARIBOX wobec środowiska i pomóc naszym klientom w osiągnięciu ich zobowiązań środowiskowych w zakresie dystrybucji chemikaliów. VARIBOX ma na celu przyczynienie się do każdego etapu procesu dystrybucji i przechowywania produktów chemicznych. Od zaprojektowania najbezpieczniejszego pośredniego pojemnika masowego (Intermediate Bulk Container w skróce IBC), przez ochronę ludzi i środowiska, po wydajny transport i recykling naszych VARIBOX po wielu latach użytkowania.

Bezpieczniejsze

Wielokrotnego użytku

Zrównoważone

Sustainable chemical packaging

Zrównoważone opakowania chemiczne

VARIBOX SC, VARIBOX FC i VARIBOX CC to pojemniki IBC zaprojektowane specjalnie do wielokrotnego ich użycia przez długi czas. Ponowne wykorzystanie IBC przez okres do 10 lat pozwala zaoszczędzić dużo surowca w porównaniu z ciągłym zakupem IBC o krótszej żywotności. Używanie mniejszej ilości materiału przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.

Niska pozostałość chemiczna

Każdy VARIBOX IBC jest przeznaczony do skutecznego opróżniania chemikaliów i wykazuje bardzo niską pozostałość po opróżnieniu. Każdy VARIBOX ma kształt wanny, która ułatwia opróżnianie IBC. Minimalizuje to pozostałości chemiczne po użyciu. Mniej pozostałości chemicznych oznacza mniej odpadów chemicznych, co jest lepsze dla naszego środowiska. Mniej pozostałości oznacza również niższe koszty czyszczenia: ilość odpadów jest mniejsza, a do czyszczenia VARIBOX potrzeba mniej wody. Oprócz korzyści dla środowiska, niskie pozostałości chemiczne zapewniają również bezpieczny transport pustego VARIBOX.

Low chemical residue
10 year lifetime Reusable IBCs

10-letni okres eksploatacji

Każdy VARIBOX ma żywotność 10 lat. Tylko pojemnik wewnętrzny należy wymienić po 5 latach. W porównaniu ze „standardowym” IBC, którego średnia żywotność wynosi jeden rok, jest to korzyść dla środowiska.  Porównanie VARIBOX ze standardowym IBC, oznacza to, że potrzebnych będzie dziesięć „standardowych” IBC w miejsce jednego tylko VARIBOX. Tak więc, dzięki zastosowaniu VARIBOX, zużywa się mniej tworzyw sztucznych i innych materiałów, co jest znacznie lepsze dla środowiska.

99% materiał nadający się do recyklingu

Wszystkie pojemniki VARIBOX IBC są wykonane z wytrzymałych jednolitych materiałowo części i dlatego można je łatwo rozdzielić. Dzięki solidnej konstrukcji pojemniki nadają się szczególnie do recyklingu pod koniec swojego okresu eksploatacji. Koncentrując się wyłącznie na wykorzystaniu tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu, pracujemy nad zamknięciem obiegu, aby zmniejszyć zużycie nowych surowców.

99% Recyclable material
Built-on a recycled pallet

Zabudowana paleta z recyklingu

VARIBOX Single Containment i VARIBOX Full Containment są zabudowane na palecie pochodzącej z recyklingu. Paleta zawiera tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu wewnętrznego. Te tworzywa sztuczne są pozostałościami z naszego procesu finalnego i innych procesów w Promens Deventer i Promens Montoir. I oczywiście, jeśli trafi się wyrób, który nie spełnia naszej normy jakościowej, materiały z niego zostaną rozdrobnione i poddane recyklingowi. Staranna kontrola procesu gwarantuje, że paleta spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i przepisy.

Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju

W przypadku konkretnych pytań dotyczące naszych IBC wielokrotnego użytku lub dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy ma adres info@varibox-ibc.com lub telefonicznie pod numerem +31 570 660 711