Chemikalia w pojemnikach VARIBOX

Strona ta zawiera wykaz, listę typowych chemikaliów stosowanych w pojemnikach VARIBOX (IBC). Wykaz obejmuje substancje chemiczne, które są powszechne na wielu różnych rynkach i w wielu zastosowaniach. Chemikalia lub mieszanki chemiczne stosowane przez użytkownika pojemników ICB mogą nie znajdować się na tej liście. W takich sytuacjach prosimy zatem o kontakt z naszym działem obsługi klienta, aby sprawdzić, czy dana substancja chemiczna może być przechowywana w pojemniku VARIBOX. Kliknięcie w przycisk poniżej, pozwala na przesłanie kartę charakterystyki swojej substancji niebezpiecznej (MSDS) z jednoczesnym podaniem swoich danych kontaktowych, a nasz Dział Obsługi Klienta odpowie, udzielając dalszej pomocy.

Pojemniki na chemię VARIBOX

Bezpieczniejsze

Wielokrotnego użytku

Zrównoważone

Chemikalia w pojemnikach VARIBOX

Oto wykaz popularnych chemikaliów przechowywanych w naszych pojemnikach VARIBOX zapewniających bezpieczniejsze, wielokrotnego, bardziej zrównoważone przechowywanie i transport. Wykaz ten zawiera chemikalia znane na wielu różnych rynkach i w wielu zastosowaniach. Całkiem możliwe jest, że wiele z tych chemikaliów lub mieszanek wykaz ten nie uwzględnia. Prosimy o kontakt się z naszym działem obsługi klienta, aby sprawdzić, czy substancja chemiczna spoza wykazu może być przechowywana w naszym pojemniku VARIBOX.

Wykaz nie zawiera konkretnych chemikaliów?

Wiemy, że bezpieczne i wielokrotnego użytku pojemniki VARIBOX IBC są używane do przechowywania wielu różnych chemikaliów i mieszanek chemikaliów. W związku z tym może się zdarzyć, że konkretna substancja chemiczna nie znajdzie się na powyższym wykazie. Jeśli tak, kliknij poniższy przycisk, aby wprowadzić swoje dane kontaktowe i przesłać kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS), a nasz Dział Obsługi Klienta udzieli pomocy.

Nasze pozostałe pojemniki IBC

Dostarczamy opakowania do dystrybucji chemikaliów, które wyróżniają się bezpieczeństwem, możliwością ponownego użycia i zrównoważonym rozwojem

VARIBOX Single Containment

VARIBOX

Single Containment
  • 10 × dłuższa żywotność niż w przypadku innych IBC
  • 99% materiału nadającego się do recyklingu
  • Zawór przemysłowy DN50-PN10
VARIBOX Full Containment

VARIBOX

Full Containment
  • zintegrowana hermetyzacja wycieku w 110%
  • 10 × dłuższa żywotność
  • <0.5 litra pozostałości po opróżnieniu
VARIBOX Compact Containment

VARIBOX

Compact Containment
  • Eliminuje fizyczne podnoszenie
  • Nie są wymagane tace ociekowe
  • w 100% system zamknięty