Pojemnik IBC 1000 litrowy na kwas chlorowodorowy

Pojemnik IBC 1000 litrowy na kwas chlorowodorowy – Pojemniki VARIBOX Full Containment lub Single Containment 1000L IBC (Intermediate Bulk Containers) bezpiecznie przechowują i transportują kwas solny o wszelkim stężeniu UN 1789. Kwas solny (chlorowodorowy) znajduje zastosowanie na różnych rynkach. VARIBOX jest dobrze znany z tego, że potrafi zapewnić bezpieczeństwo tej substancji. Wzór kwasu solnego to HCI i można go znaleźć w ADR pod UN 1789. Zalecaną wersją VARIBOX dla tej substancji chemicznej jest VITON. W przypadku kwasu solnego należy również zwrócić uwagę na dobór części metalowych, takich jak sprężyny: stal nierdzewna 304 i 316 mogą być niewystarczająco odporne. Zalecamy stosowanie Hastelloy® do elementów metalowych.

Pojemnik IBC 1000 litrowy na kwas chlorowodorowy

Bezpieczniejsze

Wielokrotnego użytku

Zrównoważone

IBC 1000 litrowy na kwas solny

Kwas solny jest wodnym roztworem gazowego chlorowodoru (HCl). Ten silnie działający kwas ma szerokie zastosowanie. Kwas solny ma silne właściwości korodujące, dlatego należy zadbać o stosowne bezpieczeństwo podczas obchodzenia się z nim.

Widzimy, że pojemniki VARIBOX Intermediate Bulk Containers (IBC) są wykorzystywane do tego niebezpiecznego materiału w wielu różnych branżach do różnych celów. Na przykład do obróbki metali, czyszczenia, basenów i obróbka skóry. Jest to również dodatek do żywności (E507).

Kwas solny jest również znany jako kwas chlorowodorowy lub też przestarzale jako zajzajer

Niektórzy dystrybutorzy chemikaliów i użytkownicy naszych pojemników w całej Europie również używają nazwy kwas chlorowodorowy zamiast kwas solny. Innym synonimem jest kwas muriatyczny. Oczywiście jest to ta sama substancja chemiczna, więc nie ma różnic w charakterystyce lub na przykład w przepisach ONZ, ADR i przepisach krajowych, takich jak wytyczne AWsV w Niemczech i PGS 31, ale także PGS 15 w Holandii.

VARIBOX CC No struggling with drums

Ostrożne ze stalą nierdzewną

Kwas solny jest dostępny w stężeniach do 37% HCl. Przy wysokich stężeniach szybkość parowania jest również wysoka, dlatego zaleca się zamykanie opakowań podczas przechowywania go i podczas obsługi, aby zapobiec ucieczce gazów.

Gaz kwasu solnego jest nie tylko niebezpieczny dla ludzi, ale także powoduje korozję części stalowych, w tym rodzajów stali nierdzewnej. Ważne jest, aby unikać kontaktu tych metali z HCl. Jest to również powód, dla którego warto wybrać nasz zamknięty system: wąż odciągowy Safeline, w Viton ze sprężyną ze stopu Hastelloy!

Wykorzystanie Viton w 1000 litrowych pojemnikach na kwas solny IBC

Zalecaną wersją VARIBOX dla tej substancji chemicznej jest VITON. W przypadku kwasu solnego należy również zwrócić uwagę na dobór części metalowych, takich jak sprężyny: stal nierdzewna 304 i 316 może być niewystarczająco odporna. Może lepiej wybrać sprężyny wykonane ze stopu  Hastelloy®. Poniżej można znaleźć ważne dane na temat tej niebezpiecznej substancji chemicznej:

 • Wzór HCI
 • Numer CAS 7647-01-0
 • Numer UN 1789
 • Klasa ADR 8
 • Grupa opakowaniowa ADR II lub III

Pojemnik IBC 1000 litrowy na kwas chlorowodorowy

Dostarczamy opakowania do dystrybucji chemikaliów, które wyróżniają się bezpieczeństwem, możliwością ponownego użycia i zrównoważonym rozwojem.

VARIBOX Single Containment

VARIBOX

Single Containment
 • 10× dłuższa trwałość niż pozostałe pojemniki IBC
 • 99% materiał do recyklingu
 • DN50-PN10 zawór przemysłowy w trudnych warunkach
VARIBOX Full Containment

VARIBOX

Full Containment
 • 110% hermetyzacja wycieku zintegrowana
 • 10× dłuższa trwałość
 • <0.5 litra pozostałości po użyciu
VARIBOX Compact Containment

VARIBOX

Compact Containment
 • Eliminuje fizyczne podnoszenie
 • Nie są wymagane tace ociekowe
 • system zamknięty w 100%