Najbezpieczniejsze pojemniki

Najbezpieczniejsze pojemniki – Wszystkie VARIBOX Intermediate Bulk Containers (IBC) – Single Containment, Full Containment i Compact Containment – są najbezpieczniejszymi pojemnikami do pakowania chemikaliów i detergentów. Wielu dystrybutorów chemikaliów i dostawców detergentów w całej Europie polega na VARIBOX, aby pracować w najbezpieczniejszy możliwy sposób. Oprócz tego pojemniki VARIBOX chronią również użytkowników chemikaliów i detergentów podczas codziennego użytkowania, podłączania, odłączania i przenoszenia.

Najbezpieczniejsze pojemniki

Bezpieczniejsze

Wielokrotnego użytku

Zrównoważone

Ochrona dwuścienna

VARIBOX Full Containment (FC) i VARIBOX Compact Containment (CC) to pojemniki dwuścienne. Oznacza to, że oba pojemniki mają pojemnik zewnętrzny, a także pojemnik wewnętrzny. Pojemnik zewnętrzny działa również jako zintegrowana hermetyzacja wycieku o pojemności 110%. Ponadto górna część pojemnika jest całkowicie zamknięta. Zewnętrzny pojemnik i zamknięta pokrywa chronią wewnętrzny pojemnik zawierający chemikalia lub detergenty, całkowicie odcinając wszelki kontakt z detergentem lub substancją chemiczną. Chroni to wszystkich użytkowników VARIBOX.

Najbezpieczniejsze pojemniki z zintegrowaną hermetyzacją wycieku

Wszystkie DPPL VARIBOX mają zintegrowaną hermetyzację wycieku na poziomie 110%. Oznacza to, że jeśli pojemnik wewnętrzny zostanie uszkodzony i ma wyciek, pojemnik zewnętrzny działa jako zabezpieczenie przed wyciekiem i chroni użytkowników i środowisko przed rozlaniem detergentu lub chemikaliów. Inną ogromną zaletą zintegrowanego ograniczania wycieków jest to, że użytkownicy VARIBOX mogą umieścić pojemnik w dowolnym miejscu i nadal spełniać europejskie przepisy dotyczące ograniczania wycieków.

Całkowicie zamknięty system

Wszystkie pojemniki VARIBOX posiadają całkowicie zamknięty system. VARIBOX Single Containment (SC) można opróżnić za pomocą bezpiecznego i wytrzymałego zaworu na dnie pojemnika. VARIBOX ma zintegrowany odpowietrznik, pokrywa pojemnika nie musi być otwierana, aby wypompować substancję chemiczną. Poza tym optymalna konstrukcja dna VARIBOX zapewnia, że pozostaje w pojemniku tylko 0,5 l reszty cieczy. Zwiększa to również bezpieczny transport opróżnionych pojemników.
 
VARIBOX FC i VARIBOX CC można opróżnić tylko za pomocą VARIBOX Safeline Performance. VARIBOX Safeline to łatwy w użyciu system składający się z węży odciągowych w pojemniku, które można podłączyć do systemu za pomocą szybkozłącza. System Safeline jest całkowicie zamknięty. Oznacza to, że VARIBOX nie musi być otwierany podczas użytkowania. W ten sposób uniknie się kontaktu chemicznego z użytkownikami.

Zgodność z europejskimi przepisami

Wszystkie DPPL VARIBOX spełniają przepisy ADR. ADR to umowa europejska dotycząca międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych. Poza tym VARIBOX FC i CC spełniają przepisy PGS 15 i PGS 31 w Holandii. A w Niemczech kontenery posiadają homologację Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) i spełniają przepisy AwSV.

Koniec z fizycznym podnoszeniem

VARIBOX Compact Containment to pierwszy dwuścienny pojemnik o pojemności 250 litrów, który zastępuje (metalowe) beczki. Zwykle 200-litrowe beczki muszą być fizycznie podniesione i umieszczone na tacach ociekowych.
Dzięki zintegrowanej hermetyzacji wycieków VARIBOX CC można umieścić w dowolnym miejscu bez ustawiania zabezpieczenia przed wyciekiem. A użytkownicy nie muszą fizycznie podnosić beczki na paletę rozlewającą. Wystarczy użyć wózka paletowego, aby przenieść kontener w żądane miejsce. Jest to ogromna korzyść dla bezpieczeństwa i ergonomii dla użytkowników VARIBOX CC.

Więcej informacji o najbezpieczniejsze pojemniki

W przypadku konkretnych pytań dotyczące naszych IBC wielokrotnego użytku lub dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy ma adres info@varibox-ibc.com lub telefonicznie pod numerem +31 570 660 711

VARIBOX Single Containment

VARIBOX

Single Containment
  • 10 × dłuższa żywotność niż w przypadku innych IBC;
  • 99% materiału nadającego się do recyklingu;
  • Zawór przemysłowy DN50-PN10.
VARIBOX Full Containment

VARIBOX

Full Containment
  • zintegrowana hermetyzacja wycieku w 110%;
  • 10 × dłuższa żywotność;
  • <0.5 litra pozostałości po opróżnieniu.
VARIBOX Compact Containment

VARIBOX

Compact Containment
  • Eliminuje fizyczne podnoszenie;
  • Nie są wymagane tace ociekowe;
  • w 100% system zamknięty.