Wgląd w dane VARIBOX Connect

VARIBOX Connect generuje dużo danych pozwalających na wgląd w stan floty pojemników VARIBOX. Wszystkie te dane zostaną przekształcone w informacje prezentowane na pulpitach nawigacyjnych. Pozwalają one na pozyskiwanie szczegółowych informacji.

VARIBOX Connect Data Insights

Analiza danych

Zadowolenie klienta

Wydajność floty

Stan faktyczny

Różne pulpity nawigacyjne w VARIBOX Connect dają wgląd w rzeczywisty stan każdego pojemnika. Istnieją cztery różne stany kontenera: pełny, w użyciu, niski poziom i pusty.

Actual status
Level

Poziom

Można poznać dokładny poziom swoich produktów chemicznych w każdym pojemniku VARIBOX. Również i przegląd użytkowania swojego produktu w dowolnym okresie czasu.

Lokalizacja

Dzięki VARIBOX Connect można zlokalizować położenie wszystkich swoich pojemników VARIBOX. Możliwe jest również tworzenie specjalnych lokalizacji na mapie, dzięki czemu wiadome się staje, czy jest to lokalizacja klienta, magazyn, czy firma sprzątająca lub usługowa.

Location
Product

Produkt

Dzięki różnym pulpitom nawigacyjnym w VARIBOX Connect można poznać, jaki związek chemiczny znajduje się w każdym pojemniku, który jest dostarczany klientom. W każdej lokalizacji klienta można zobaczyć, jakie produkty znajdują się w danej chwili w pojemnikach.

Temperatura

Dzięki VARIBOX Connect można mieć wgląd w temperaturę każdego VARIBOX. Temperatura zostanie pokazana na wykresie w dowolnym okresie czasu. Można ustawić niskie i wysokie temperatury dla każdego ze swoich produktów. Wykresy pokazują, czy temperatura pozostała w prawidłowym zakresie temperatur, czy też jest zbyt wysoka lub zbyt niska.

Temperature
Shocks

Wstrząsy

Można poznać również, ile wstrząsów doświadczyły poszczególne pojemniki IBC. Alarm wstrząsowy włącza się po upuszczeniu VARIBOX. Można sprawdzić konkretny pojemnik VARIBOX i odpowiednio działać przed ponownym napełnieniem.

Śledzenie

Dzięki VARIBOX Connect można mieć wgląd w historię każdego pojemnika. Można ustalić, który produkt został dostarczony w VARIBOX, komu został dostarczony i kiedy dokładnie to było.

Track history
Duration at location

Czas pozostawania w danym  miejscu

Dzięki pulpitom nawigacyjnym VARIBOX Connect można prześledzić czas trwania w każdej lokalizacji. Uwidaczniane jest to w postaci wykresu, na którym można zobaczyć, ile od dni VARIBOX znajduje się w każdej określonej lokalizacji. I ile dni VARIBOX jest średnio u klienta, w magazynie, napełniaczu lub sprzątaczu.

Data kontroli

Pulpity nawigacyjne VARIBOX Connect pokazują, kiedy musi odbyć się następna kontrola. Zostanie to wygenerowane automatycznie. Przypomina również o 5-letnim momencie, po którym wewnętrzny pojemnik IBC nie może być już używany.

Inspection date
Maintenance record

Zapis z przebiegu konserwacji

Pulpity nawigacyjne VARIBOX Connect pokazują zapis konserwacji każdego pojemnika. Można tworzyć nowe zapisy z przebiegu konserwacji w VARIBOX Connect. Zawsze można zobaczyć, kiedy IBC został sprawdzony lub konserwowany i co dokładnie zostało zrobione.

Pl