Jakie stężenie amoniaku można transportować w pojemniku IBC?

Na tej stronie przedstawiamy wszystko o przepisach ADR dotyczących przechowywania amoniaku w IBC. ADR wymienia roztwór amoniaku o stężeniu10% i 35% jako UN 2672. I przepisy ADR mówią nam, że można transportować UN2672 w IBC. Czy to oznacza, że można wysyłać amoniak 25% w IBC? Nie, nie wolno tego robić!

Jakie stężenie amoniaku

Bezpieczniejsze

Wielokrotnego użytku

Zrównoważone

Co to jest prężność pary?

Roztwór amoniaku jest produktem o wysokiej tzw. prężności pary. Prężność pary to ciśnienie pary powyżej poziomu cieczy w zamkniętym pojemniku. Ciśnienie to wzrasta w wyniku odparowania cieczy w zamkniętym pojemniku, a im wyższa temperatura, tym wyższe będzie to ciśnienie. ADR oblicza ciśnienie próby hydraulicznej, które muszą wytrzymać opakowania, na podstawie prężności pary cieczy, które mają być napełnione tymi opakowaniami. I ciśnienie to ma swoją granicę.

Gdzie ADR ogranicza prężność pary w pojemnikach IBC?

W ppkt 4.1.1.10 ADR ogranicza stosowanie IBC dla chemikaliów o prężności pary powyżej 110 kPa (1,1 bara) w temperaturze 50 °C lub 130 kPa (1,3 bara) w temperaturze 55 °C.  Jest to podane w ostatnim zdaniu tego akapitu, po wyjaśnieniach, jak powiązać hydrauliczne ciśnienie próbne opakowań z prężnością pary cieczy, które mają być napełnione. Dokładne brzmienie ppkt 4.1.1.10 znajduje się w ADR. Tak więc ADR mówi nam, że IBC nie są stosowane do cieczy o prężności pary powyżej 110 kPa w temperaturze 50 °C.  Amoniak 25% ma jednak prężność pary ~ 154 kPa w temperaturze 50 ° C, wyraźnie powyżej wartości granicznej określonej w ADR. Tak więc nie wolno wysłać amoniaku 25% w IBC.

O jakim stężeniu w IBC można transportować amoniak?

Interpolacja prężności par roztworów amoniaku mówi nam, że stężenia do 20% pozostają poniżej maksymalnej prężności pary wynoszącej 110 kPa. Przy wyższych stężeniach prężność pary przekracza tę granicę. Dane dotyczące prężności pary z różnych źródeł nie są w pełni zgodne. Dokładną prężność pary roztworu należy obliczyć na podstawie danych dotyczących prężności pary dostawcy amoniaku.

Jakie stężenie amoniaku

Sprawdzić prężność pary roztworu amoniaku

Tak więc ADR ogranicza stężenie amoniaku (UN 2672) do 20%. W związku z tym należy sprawdzić prężność pary roztworu amoniaku, aby upewnić się, że prężność pary nie przekracza wartości granicznej określonej w ADR.

Wiemy, że bezpieczne i wielokrotnego użytku pojemniki IBC VARIBOX mają szerokie zastosowanie, na wielu różnych obszarach. W związku z tym może się zdarzyć, że postawione pytanie/odpowiedź nie będzie uwzględnione w części pomocy technicznej. Jeśli tak, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta, chętnie pomogą.