Kwas siarkowy w VARIBOX IBC

Kwas siarkowy w VARIBOX IBC – znane zastosowanie IBC do bezpiecznego przechowywania i transportu. Kwas siarkowy, H2SO4 o numerze UN 1830. Kwas siarkowy jest niebezpieczną substancją chemiczną, która może zaszkodzić użytkownikowi i środowisku. Dlatego bezpieczeństwo jest najważniejszym aspektem dystrybucji tej substancji. Pojemniki VARIBOX zostały specjalnie zaprojektowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas użytkowania i przechowywania. Wiele funkcji bezpieczeństwa VARIBOX Full Containment, Single Containment i Compact Containment chroni dostawcę i użytkowników pojemnika.

Co to jest kwas siarkowy?

Kwas siarkowy to H2SO4. Jest to ciężka, bezbarwna ciecz. Kwas siarkowy jest produkowany w znacznych ilościach na całym świecie w różnych stężeniach. Jest stosowany w wielu zastosowaniach, takich jak nawozy, rafinacja ropy naftowej i procesy metalurgiczne. Kwas siarkowy jest elektrolitem w akumulatorach kwasowo-ołowiowych. Innym dobrze znanym zastosowaniem są płuczki powietrza w hodowli zwierząt gospodarskich w celu zmniejszenia emisji niebezpiecznych substancji, które mają wpływ na środowisko. Kwas siarkowy jest dostarczany w różnych stężeniach, takich jak 37, 78, 93 i 98 procent.

Wersja IBC Viton

W kontakcie z wodą kwas siarkowy może reagować gwałtownie. Uwalnia dużo ciepła, a w trakcie mieszania wody ze stężonym kwasem siarkowym może się on rozpryskiwać. Podczas pracy z kwasem siarkowym należy zawsze używać środków ochrony osobistej. Kwas siarkowy jest substancją bardzo żrącą trawi przedmioty głęboko się wżerając. Materiały VARIBOX są dobrane tak, aby miały dobrą odporność na atak chemiczny kwasu siarkowego. Zalecamy stosowanie Viton do uszczelek VARIBOX. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyboru uszczelnień do wersji VARIBOX, patrz FAQ EPDM lub Viton

Specjalny zawór do kwasu siarkowego w VARIBOX SC

W przypadku korzystania z dolnego wylotu w naszym VARIBOX SC oferujemy specjalną wersję naszego zaworu o dużej trwałości. Zawór ten o zwiększonej trwałości jest wykonany z wytrzymałego polietylenu i jest odporny na działanie kwasu siarkowego. Odporność zaworu polipropylenowego nie będzie wystarczająca, aby poradzić sobie z czynnikiem korodującym, jakim jest kwas siarkowy o wysokim stężeniu, dlatego w takich zastosowaniach pojemnik VARIBOX SC musi być zaopatrzony w specjalny zawór do kwasu siarkowego.

Bezpieczne stosowanie kwasu siarkowego w VARIBOX IBC

Bezpieczeństwo jest najważniejsze w dystrybucji chemikaliów. Pojemniki VARIBOX zostały specjalnie zaprojektowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas użytkowania i przechowywania. Wiele funkcji bezpieczeństwa, takich jak całkowicie zamknięty układ oferowany przez VARIBOX Safeline, dwuścienna ochrona, zintegrowana hermetyzacja wycieku i opcja różnych kolorów pomogą użytkownikowi kwasu siarkowego bezpiecznie przechowywać i używać go w dowolnym miejscu.

W najwyższym stężeniu kwas siarkowy jest bardzo ciężki, ma gęstość 1,84 kg/l. VARIBOX IBC został opracowany do obsługi tak ciężkiego kwasu siarkowego. Upewnić się również, że wózki widłowe, wózki paletowe i windy załadowcze pojazdów wykorzystywane w łańcuchu dostaw mogą obsłużyć tak ciężki ładunek: napełniony IBC waży do 2 ton!

Więcej informacji

Dodatkowe pytania dotyczące kwasu siarkowego w VARIBOX IBC? Prosimy o kontakt z nami pod adresem info@varibox-ibc.com lub telefonicznie pod numerem (+31) 0570-660-711. Wykorzystywany kwas siarkowy ma zostać dostarczony do VARIBOX? Dostawca chemikaliów udzieli więcej informacji o możliwościach.