Szkolenie w posługiwaniu się naszym dwuściennym VARIBOX FC w Thommen-Furler

Niedawno nasz Manager ds. Sprzedaży i Rozwoju Nowego Biznesu Kobus Bruins udał się do pięknej Szwajcarii w celu przeprowadzenia szkolenia w posługiwaniu się naszym dwuściennym VARIBOX FC w Thommen-Furler. W siedzibie głównej w Rüti b. Büren Pan Bruins omówił wraz z całym zespołem sprzedaży Thommen-Furler wszystkie tajniki naszego dwuściennego VARIBOX Full Containment. Najbezpieczniejszy pośredni pojemnik masowy do dystrybucji chemikaliów.
 
Szkolenie to zostało włączone do jednego z comiesięcznych spotkań zespołu. Comiesięczne spotkanie sprzedażowe w połączeniu z pięknym słonecznym dniem to idealne połączenie, aby przyjrzeć się bliżej VARIBOX na zewnątrz.

VARIBOX Full Containment

Bezpieczniejsze

Wielokrotnego użytku

Zrównoważone

Powód szkolenia to posługiwanie się naszym dwuściennym VARIBOX FC

Od zeszłego roku Thommen-Furler oferuje swoim klientom program VARIBOX i chce w ten sposób odpowiedzieć na zapotrzebowanie klientów. Dzięki szkoleniu VARIBOX zespół sprzedaży jest w stanie wspierać swoich klientów w najlepszy możliwy sposób.

Thommen-Furler AG

Od 1990 roku Thommen-Furler AG koncentruje się na dystrybucji chemikaliów, środków specjalnych i smarnych, inżynierii środowiska oraz utylizacji i recyklingu odpadów przemysłowych i niebezpiecznych, w oparciu o koncepcję ChemCare®. O rosnącej specjalizacji Thommen-Furler AG świadczy ciągłe dodawanie do asortymentu chemikaliów przemysłowych szybko rosnącej gamy specjalistycznych środków chemicznych i smarów.
 
Dzięki modelowi biznesowemu ChemCare® w procesy włączani są dostawcy i partnerzy biznesowi.
W ten sposób credo firmy dotyczące orientacji na klienta i korzyści dla klienta wpisuje się w troskę o zrównoważony rozwój. I oczywiście VARIBOX idealnie pasuje do tej koncepcji.

Tematy podczas szkolenia produktowego

Podczas szkolenia produktowego omówiono program VARIBOX oraz wartość dodaną oferowaną klientom jako dostawcy. Główne elementy programu w skrócie:

– Pełna hermetyzacja VARIBOX
– VARIBOX Compact Contaiment
– W jaki sposób VARIBOX przyczynia się do zrównoważonego rozwoju
– Dostępność zamkniętego systemu opróżniania
– Rozwiązania do oznaczania poziomu cieczy
– W jaki sposób VARIBOX przyczynia się do optymalnego bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi
– VARIBOX Connect; w pełni zintegrowany system Track & Trace

VARIBOX FC 1000L

Dwuścienny VARIBOX jest dostępny w wersji EPDM lub Viton w zależności od chemikaliów, którymi będzie wypełniony pojemnik. Zapewni to pełne dopasowane do systemu Safeline. Ale oczywiście VARIBOX FC ma również zastosowanie do innych węży odciągowych. Pełne pojemniki IBC są dostępne w wielu różnych kolorach, takich jak niebieski, ciemnoniebieski, żółty, pomarańczowy, zielony i szary, aby pasowały do kodowania produktu. Ponadto, by mieć w 100% poczucie bezpieczeństwa, pojemniki wyposaża się w automatyczne odpowietrzanie w nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa lub zawór combi.

VARIBOX Connect Integrated Connectivity Solution
  • 1000 litrów;
  • Polietylen LLDPE;
  • Gęstość 1,9 kg;
  • Temperatura napełniania +40 – 20;
  • Waga 122 KG;
  • Piętrowanie jeden na drugim.

VARIBOX
Connect

Każdy VARIBOX FC może być wyposażony w VARIBOX Connect. Daje to jako dostawcy lub użytkownikowi chemikaliów możliwość maksymalizacji wydajności floty VARIBOX.

VARIBOX
Safeline

VARIBOX FC może być wyposażony w system VARIBOX Safeline. Łatwy w użyciu system składający się z węża odciągowego umieszczonego w pojemniku, który można podłączyć do systemu za pomocą złączki.