Najbezbieczniejsze zbiorniki IBC do magazynowania 
i transportu chemii

Pojemniki VARIBOX są zbudowane tak, aby były najbezpieczniejszymi pojemnikami do przechowywania i transportu chemikaliów 
i detergentów. Wielu dystrybutorów chemikaliów i dostawców detergentów w całej Europie polega na VARIBOX, zapewniając tym sposobem najbezpieczniejsze możliwe warunki pracy.
Unikalne funkcje bezpieczeństwa chronią dostawców i użytkowników podczas codziennego użytkowania, podłączania, odłączania i obsługi.

Reusable IBCs

Safer

Reusable

Sustainable

Nasze pojemniki do ładunków masowych średniej wielkości VARIBOX

Dostarczamy opakowania do dystrybucji chemikaliów, które wyróżniają się bezpieczeństwem, możliwością ponownego użycia i trwałością.

1000L IBC Acetic Acid

VARIBOX

Full Contaiment IBC
10-letni okres eksploatacji
 • <73% odpadów opakowaniowych;
 • Niezawodny;
 • Paleta monoblokowa.
Korzyści płynące z pojemników IBC wielokrotnego użytku

VARIBOX

Single Contaiment IBC
Wielokrotnego użytku
 • 10-lat użytkowania;
 • Wymiana pojemnika wewnętrznego co 5 lat;
 • Paleta monoblokowa.

VARIBOX

Drumtainer
Mobilne opakowanie typu overpack do beczek
 • Bez potrzeby podnoszenia beczek
 • Koniec kłopotów z kanistrami
 • Nie wymaga wózka paletowego
<0,5L pozostałości po użyciu
 • Nie marnuje się cennego produktu;
 • Oszczędnośc i w kosztach czyszczenia
 • Mniej odpadów chemicznych.
Niska pozostałość chemikaliów wewnątrz
 • 0,1% objętości pozostaje po opróżnieniu;
 • Oszczędności na wodzie do mycia.
 • Mniej odpadów chemicznych.
Hermetyzacja wycieku w 110%
 • Nie wymaga tac ociekowych
 • Zgodność z przepisami dotyczącymi przechowywania i transportu
 • Można ustawiać w dowolnym miejscu
Materiały z recyklingu
 • Paleta z materiału po recyklingu;
 • W 99% do odzysku po zakończeniu użytkowania;
 • Dostosowany do nowych przepisów dotyczących opakowań.
Bezpieczna obsługa
 • Ergonomiczne położenie zakrętki;
 • Bez konieczności pochylania IBC przy opróżnianiu;
 • Bezpieczne piętrowania dzięki unikalnej palecie.
Bezpieczne miejsce pracy
 • Chemikalia w zabezpieczonym pojemniku
 • Higieniczna instalacja
 • Brak kontaktu z beczką

Wybór właściwego VARIBOX FC 1000 L, FC 800 L, CC 250 L

Kolor

Ciemny
niebieski

Niebieski

Czerwony

Pomarańczowy

Żółty

Zielony

Naturalny

Wentylacja/odpowietrzenie

Combi-Vent

Vacuum-Vent

EPDM lub Viton

Viton

EPDM

Rodzaje rury odciągowej Safeline

Safeline Performance Viton (20 l/min)

Safeline Precision Viton (50 l/godzinę)

Safeline Performance EPDM (20 l/min)

Safeline Precision EPDM (50 l/godzinę)

Pomiar poziomu

Czujniki: pusty, niski poziom lub pełny

VARIBOX Connect

Homologacje

VARIBOX FC ma homologację ONZ

 • Nr certyfikacji ONZ dlaVARIBOX FC to: UN 31HH1/Y/**– /NL/TCPI- PROMENS3-140531/3750/2028
 • Grupy opakowań: 2 i 3
 • Transport morski: IMDG
 • Transport drogowy: Zgodnie ze specyfikacją ADR
 • Transport kolejowy: Zgodnie ze specyfikacją RID

VARIBOX FC ma homologację DIBt

 • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Z-40.21-534
 • Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) jest instytucją Niemieckich Rządów Landowych dbającą o jednorodne spełnianie zadań technicznych w zakresie prawa cywilnego
 • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen udzielane są między innymi:Auffangvorrichtungen (Hermetyzacja wycieków)
 • DIBt jest wymagane w Niemczech jako dowód hermetyzacji wycieków.

Standard IBC
vs.
VARIBOX FC

Standard IBC
VARIBOX FC
Średni okres użytkowania (miesiące)12120
Liczba kontenerów IBC zużytych w okresie 10 lat101
Możliwość wielokrotnego transportu podczas użytkowaniaOgraniczonaBez ograniczeń
Trwałość (zrównoważony rozwój)NiskaWysoka
Zwrot z inwestycjiNiskiWysoki
Odporność chemicznaNiskaWysoka
Zintegrowana (wbudowana) taca zapobiegająca wyciekomNieTak
Dodatkowy koszt związany z wymogami prawa obejmujący zakup tac ociekowychTakNie
Otwarty lub zamknięty system pobierania chemikaliówOtwartyZamknięty
Resztki pozostałości (w zależności od gęstości)25-120 kg0,5 kg
Certyfikat UNTakTak
Certyfikat DiBtNieTak
Bezpieczne sztaplowanieNieTak
Opcja koloruNieTak
Odporny na korozjęNieTak
Zapewnia ergonomiczne warunki pracy (dostęp do przyłączy/obsługi zbiornika)NieTak
Bezpieczna obsługaNieTak
Zagrożenie wypadkiem przy pracyWysokieNiskie
DwuściennyNieTak
Odporność na czynniki zewnętrzneNiskaWysoka

VARIBOX FC 1000L

Przed

Wąż odciągowy umieszczony w otworze napełniającym


System nie zamknięty; możliwość kontaktu z chemikaliami

W przypadku wycieku, chemikalia wyciekną poza tace ociekową

Aby podłączyć trzeba się wspinać na górę

Wymagana dodatkowa hermetyzacja wycieków

Po

System staje się zamknięty po przyłączeniu do zespołu pompy

System odciągowy Safeline eliminuje ryzyko zamiany podłączenia związków kwasowych z zasadowymi do instalacji

Zintegrowana hermetyzacja wycieków

Łatwy dostęp


Czysty bez korozji

Wybór właściwego VARIBOX SC 1000 L or SC 800 L

Kolor

Ciemny niebieski

Niebieski

Czerwony

Pomarańczowy

Żółty

Zielony

Szary

Wentylacja/odpowietrzenie

Combi-Vent

Vacuum-Vent

EPDM lub Viton

Viton

EPDM

Rodzaje zaworów

Ø2’’ Zawór kulowy DN50, camlock 2”

Ø1,5’’Zawór kulowy DN50, camlock 1,5”

Ø2’’ Zawór kulowy DN50, camlock 2”

Ø2’’ Zawór kulowy DN50 z wylotem gwintowanym

Ø2’’ Zawór kulowy DN50 z wylotem gwintowanym

Ø2’’ Zawór kulowy DN50 z wylotem gwintowanym

Pomiar poziomu

VARIBOX CONNECT

System zewnętrzny

VARIBOX SC posiada homologację UN

VARIBOX SC 1000 L- homologacja UN

 • Numer certyfikcaji UN zbiornika Varibox SC 1000L: UN 31HH1/Y/**– /B/PROMENS1/110260/3757/2087
 • Grupy opakowań: 2 i 3
 • Transport morski : zgodnie ze specyfikacją IMDG
 • Transport drogowy : zgodnie ze specyfikacją ADR
 • Transport kolejowy : zgodnie ze specyfikacją RID

VARIBOX SC 800 L- homologacja UN

 • Numer certyfikcaji UN zbiornika Varibox SC 800 L: UN 31HH1/Y/**– /B/PROMENS1/110260/3019/1677
 • Grupy opakowań: 2 i 3
 • Transport morski : zgodnie ze specyfikacją IMDG
 • Transport drogowy : zgodnie ze specyfikacją ADR
 • Transport kolejowy : zgodnie ze specyfikacją RID

Standard IBC vs
VARIBOX SC

Standard IBC
VARIBOX SC
Średni okres użytkowania (miesiące)12120
Liczba kontenerów IBC zużytych w okresie 10 lat101
Możliwość wielokrotnego transportu podczas użytkowaniaOgraniczonaBez ograniczeń
Trwałość (zrównoważony rozwój)NiskaWysoka
Zwrot z inwestycjiNiskiWysoka
Odporność chemicznaNiskaWysoka
Otwarty lub zamknięty system  ekstrakcji zawartościOtwartyZamknięty
Resztki pozostałości (w zależności od gęstości)25-120 kg0,5 kg
Certyfikat UNTakTak
Bezpieczne sztaplowanieNieTak
Zawór o podwyższonej odpornościNieTak
Opcja koloruNieTak
Odporny na korozjęNieTak
Zapewnia ergonomiczne warunki pracy (dostęp do przyłączy/obsługi zbiornika)NieTak
Bezpieczna obsługaNieTak
Zagrożenie wypadkiem przy pracyWysokieNiskie
Odporność na czynniki zewnętrzneNiskaWysoka

VARIBOX SC 1000L

Przed

Korozja na metalowej klatce

Niska odporność zaworu DN10, częste występowanie wycieków

Zbiorniki bardzo podobne w wyglądzie, brak możliwości zróżnicowania z uwagi na kolor zbiornika

Brak możliwości całkowitego opróżnienia zbiornika

Brak prawidłowej ochrony zbiornika wewnętrznego, możliwość wystąpienia zdarzenia/wypadku podczas prac z użyciem wózków widłowych

Po

Czysty, bez pojawiania się korozji

Wielokrotne użytkowanie zaworu o zwiększonej odporności PN10 (ciśnienie nominalne)

Dostępny w wielu kolorach, co umożliwia zarządzanie rodzajami chemii poprzez kolor zbiornika

Całkowite opróżnianie zbiornika

Paleta monoblokowa zabezpieczająca zbiornik wewnętrzny

Wybór właściwego Drumtainera Varibox

Kolor

Ciemny niebieski

Niebieski

Czerwony

Pomarańczowy

Zielony

Szary

Rodzaj drumtainera

Wersja pojedyncza

VARIBOX Drumtainer Train

Wersja wózkowa

Opcja Safeline do beczki w drumtainerze

Safeline Performance Viton (20 l/min)

Safeline Precision Viton (50 l/godzinę)

Safeline Performance EPDM (20 l/min)

Safeline Precision EPDM (50 l/ godzinę)

Pomiar poziomu

VARIBOX Connect

System zewnętrzny

Zatwierdzenia Drumtainer

Ceryfikacja opakowania typu Overpack

 • Certyfikacja Overpack; W ramach rozporządzenia w sprawie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)
 • Próba wibracyjna; Zgodnie z normą badań ASTM 4169-08, DC2
 • Załącznik E (drgania pojazdu), poziom pewności II §12.4, ASTM D 4728-06 Metoda A i B.

VARIBOX Drumtainer posiada homologację DIBt

 • Numer certyfikacji DIBt (abZ) Z-40.22-478
 • Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) jest organem niemieckich rządów krajów związkowych w zakresie jednolitego wykonywania zadań technicznych w dziedzinie prawa publicznego.
 • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen są wydawane przez DIBt dla wszystkich niemieckich krajów związkowych (hermetyzacja wycieków)
 • DIBt jest wymagany w Niemczech jako dowód na prawidłową hermetyzację wycieków

Drumtainer opakowanie typu Overpack

Przed

Ręczne umieszczanie beczki na wannie wychwytowej

Rura ekstrakcyjna umieszczona w otworze napełniania

Układ otwarty, możliwość kontaktu z chemikaliami

W razie wycieku chemikalia wyciekną do wanny wychwytowej

Konieczne przechylanie beczki w celu jej opróżnienia

Po

Brak konieczności ręcznego umieszczania beczki na wannie wychwytowej

Brak konieczności używania paleciaków i chwytaków do ręcznego załadunku beczek

Chemikalia w beczce są przechowywane w bezpiecznym „overpacku” drumtainer

Brak konieczności przechowywania beczki na wannie wychwytowej

Pochylona pozycja beczki znajdującej się w drumtainerze

10-cio letni okres użytkowania VARIBOX

Ekologia

VARIBOX Spareparts

VARIBOX to pojemniki IBC zaprojektowane specjalnie do wielokrotnego ich użycia przez długi czas. Ponowne wykorzystanie IBC przez okres do 10 lat pozwala zaoszczędzić dużo surowca i zmniekszyć ilość odpadów w porównaniu z ciągłym zakupem IBC o krótszej żywotności. Używanie mniejszej ilości materiału przyczynia się do zrównoważonego rozwoju. Każdy VARIBOX IBC jest przeznaczony do skutecznego opróżniania chemikaliów i wykazuje bardzo niską pozostałość po opróżnieniu. Mniej pozostałości chemicznych oznacza mniej odpadów chemicznych, co jest lepsze dla naszego środowiska. W porównaniu ze „standardowym” IBC, którego średnia żywotność wynosi maksymalnie jeden rok, jest to ogromna korzyść dla środowiska. Dzięki zastosowaniu VARIBOX, zużywa się mniej tworzyw sztucznych i innych materiałów. Oparte na solidnej konstrukcji pojemniki nadają się w 99% do recyklingu pod koniec swojego okresu eksploatacji.

VARIBOX Connect

Maksymalizuje wydajność floty VARIBOX

Connect zapewnia spersonalizowany pulpit nawigacyjny w celu pełnego wykorzystania floty VARIBOX IBC. Każdego dnia dostępne są najdokładniejsze dane o lokalizacji, poziomie i opróżnieniu każdego pojemnika VARIBOX (IBC). Dzięki tej wiedzy i danym można maksymalizować wydajność swojej floty VARIBOX.

Wgląd w dane
 • Ulepszona wydajność u klienta;
 • Możliwość dokładnego prognozowania;
 • Dostawa zawsze na czas.
Zadowolenie klienta
 • Silniejsze relacje z klientami;
 • Bliższe ulepszone kontrakty;
 • Znacząca przewaga nad konkurencją.
Wydajność floty
 • Zwiększa częstotliwość przemieszczania
 • Brak niespodziewanych zakłóceń;
 • Optymalizacja transportu

VARIBOX Connect

Miejsce
Poziom
Wyrób
Temperaturę
Uderzenia
Stan faktyczny
Śledzenie
Krotność przemieszczania
Datę kontroli
Historię konserwacji

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś poznać ofertę VARIBOX dostosowaną do Twoich potrzeb? Skontaktuj się z nami. Wyślij formularz lub zadzwoń.

Adam VARIBOX Pojemniki IBC
Adam Hryniewski

Head of Sales & Market Development CEE

602-786-303
adam.hryniewski@varibox-ibc.com

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.